IEEE Std 485 IEEE ODPORÚČANÉ DIMENZOVANIE

Projekt: Abacus IEEE

4.12.5.38
Platnosť 2014-02-07 - 2014-12-31
Dátum: 2014-04-10 Dimenzoval: PiSoftware (DemoUser)

Menovitá teplota: 20 °C
(najnižšia 20 °C, najvyššia 20 °C)
Minimálne napätie článku: 1,76 V Max. úbytok napätia: 0 V
Počet článkov: 102
Výrobca článku: FIAMM Typ článku: FIT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Etapa Záťaž
[Ampéry]
Zmena v záťaži
[Ampéry]
Trvanie etapy
[Minúty]
Čas do konca sekcie
[Minúty]
Kapacita po T Min Amp sadzba (Kt) Požadovaná veľkosť sekcie
(3) X (6) = menovité Ah
Kladné hodnoty Záporné hodnoty
Sekcia 1 - Prvá 1 Perióda(y) Len - ak A 2 je väčší ako A 1, choď k sekcii 2
1 A1 = 180 A1 - 0 = 180 M1 = 60 t = 60 1,52
274,07 0
sek Medzisúčet
274,07 0
1 Súčet
274,07 0
Náhodný záťaž iba
R AR = 0 AR - 0 = 0 MR = 0 t = 0 1
0 0

Maximálna veľkosť sekcie (8) 274,07 Ah + Náhodný veľkosť sekcie (9) 0 Ah = Nekorigovaná veľkosť (NV) (10) 274,07 Ah
NV (11) 274,07 Ah X Teplotná korekcia (12) 1 X Projektová rezerva (13) 1 X Koeficient starnutia (14) 1 / Koeficient SOC 1 X Požadovaná rezerva 1 = (15) 274,07 Ah
Ak je veľkosť článku (15) väčšia ako štandardná veľkosť článku, je potrebná najbližšia väčšia veľkosť článku

Kalkulovaná kapacita 274,07 Ah
Odporúčaná batéria: 3 X
17 X 12FIT100/19
Menovitá kapacita: 300 Ah

Toto dimenzovanie je len informatívne. Prosím požiadajte o odsúhlasenie výrobcom.

Zdroj údajov pre typ batérie FIT: Fiamm Catalogue FIT (2013-08-07)
data from fit_emea_130807_english.pdf

Zdroj údajov pre krivku 12FIT100/19 Kt 1,80 V: Fiamm Excel File (FIT) (2013-05-22)
discharge data from Fiamm FIT excel file

Zdroj údajov pre krivku 12FIT100/19 Kt 1,75 V: Fiamm Excel File (FIT) (2013-05-22)
discharge data from Fiamm FIT excel file