Abacus IEEE 5.0.1.251 IEEE Std 485
Projekt: Abacus IEEE
Číslo: Quicksize
Spoločnosť: Quicksize
Dátum: 2014-04-10 Dimenzoval: PiSoftware (DemoUser) 4.12.5.38
Platnosť 2014-02-07 - 2014-12-31

Navrhnutá batéria
výrobca článku FIAMM Typ článku: FIT Menovitá kapacita: 100 Ah

Prostredie
Koeficient starnutia: 1 Projektová rezerva: 1 Požadovaná rezerva: 1
Koeficient SOC: 1
Menovitá teplota: 20 °C
(najnižšia 20 °C, najvyššia 20 °C)
formát použité dosky 8 Počet vetiev: 3

Napätia
Maximálne napätie sústavy: 240 V Minimálne napätie sústavy: 180 V Priemerné systémové 180 V Maximálny úbytok napätia: 0 V
Nabíjacie napätie na článok: 2,27 V Konečné napätie na článok: 1,76 V Použitá krivka: 1,76 V

Pracovný cyklus
Etapa Záťaž v A Trvanie Minúty
180 0:01:00:00 60
Celkové trvanie pracovného cyklu 0:01:00:00 60
sekcia náhodný 0:00:00:00 0
60 48 36 24 12 0 180 157,5 135 112,5 90 67,5 45 22,5 0 Minúty Záťaž v A 0 Pracovný cyklus
DutyCycle
Vypočitaná kapacita: 274,07 Ah
Odporúčaná batéria: 3 X
17 X 12FIT100/19
Menovitá kapacita: 300 Ah

Údaje batérie
Celkový počet blokov (Počet blokov X počet vetiev) 51
Rozmery bloku (D X Š X V) 108 X 395 X 287
Počet baliacich jednotiek (1150 mm X 750 mm každá) 5
Celková hmotnosť / Hmotnosť bloku v kg 1683 / 33
Vnútorný odpor v mΩ/článok(blok) 5,2
Skratový prúd v A 2421

Doplňujúce informácie
Materiál obalu ABS
Životnosť 1200

Vetranie
Potrebné prúdenie vzduchu v m³/h (pri udržovacom nabíjaní / pri rýchlom nabíjaní 1,53 / 12,24
Prierez vetracieho otvoru (prívod a výstup) v cm² 42,84 / 342,72

Toto dimenzovanie je len informatívne. Prosím požiadajte o odsúhlasenie výrobcom.

Zdroj údajov pre typ batérie FIT: Fiamm Catalogue FIT (2013-08-07)
data from fit_emea_130807_english.pdf

Zdroj údajov pre krivku 12FIT100/19 Kt 1,80 V: Fiamm Excel File (FIT) (2013-05-22)
discharge data from Fiamm FIT excel file

Zdroj údajov pre krivku 12FIT100/19 Kt 1,75 V: Fiamm Excel File (FIT) (2013-05-22)
discharge data from Fiamm FIT excel file