1 kus olovená batéria / 204 V pozostávajúca z:
3 vetiev 102 článkov

Údaje vybíjania: 180 A (60min)
60 48 36 24 12 0 180 157,5 135 112,5 90 67,5 45 22,5 0 Minúty Záťaž v A 0 Pracovný cyklus
DutyCycle
Menovitá kapacita: 3 x 100 Ah

Typ: FIT

Model: 17 X 12FIT100/19
Skratový prúd (IEC 60896): 2421 A
Rozmery batérie: D: 108 mm x Š: 395 mm x V: 287 mm
Hmotnosť: 33 kg

Koeficient starnutia: 1
Projektová rezerva: 1
Konečné vybíjacie napätie 1,76 V/čl.
Rezerva kapacity: 91,36 %
Nabíjacie napätie: 2,27 V/čl.
Nap§tie udržovacieho nabíjania: 2,27 V/čl.
Očakávaná životnosť (20°C): 12 roky
Teplota okolia (min./max.): 20°C / 20°C
Celková hmotnosť: 1683 kg
Pólové vývody: M6
Potrebné prúdenie vzduchu: 1.53 m³/h (pri udržovacom nabíjaní)
Potrebné prúdenie vzduchu: 12.24 m³/h (pri rýchlom nabíjaní)
Prierez vetracieho otvoru: 42.84 cm² (pri udržovacom nabíjaní)
Prierez vetracieho otvoru: 342.72 cm² (pri rýchlom nabíjaní)

(Batéria bude dodaná oddelene)