1 τεμάχιο Μπαταρία Μολύβδου-Οξειδίου / 204 V Αποτελείται από
3 Σειρές από 102 Στοιχεία

Πληροφορίες εκφόρτισης 180 A (60min)
60 48 36 24 12 0 180 157,5 135 112,5 90 67,5 45 22,5 0 Λεπτά Φόρτωση σε A 0 Κύκλος χρήσης
DutyCycle
Ονομαστική χωριτικότητα 3 x 100 Ah

Τύπος FIT

Μοντέλο 17 X 12FIT100/19
Ρεύμα βραχυκύκλωσης 2421 A
Διαστάσεις μπαταρίας Μήκος: 108 mm x Πλάτος: 395 mm x Ύψος: 287 mm
Βάρος μονάδας 33 kg

Παράγοντας παλαίωσης 1
Περιθώριο σχεδίασης 1
Τελική τάση εκφόρτισης 1,76 Τάση/στοιχείο
Χωρητικότητα λειτουργίας 91,36 %
Τάση φόρτισης 2,27 Τάση/στοιχείο
Τάση φόρτισης 2,27 Τάση/στοιχείο
Διάρκεια ζωής (λειτουργίας) στους 20 βαθμούς 12 Έτη
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος (μέγιστη/ελάχιστη) 20°C / 20°C
Συνολικό βάρος 1683 kg
Πόλος μπαταρίας M6
Απαραίτητη ροή αέρα 1.53 m³/h Σε κανονική φόρτιση
Απαραίτητη ροή αέρα 12.24 m³/h Σε ενισχυμένη φόρτιση
Διατμηματική οπή εξαερισμού 42.84 cm² Σε κανονική φόρτιση
Διατμηματική οπή εξαερισμού 342.72 cm² Σε ενισχυμένη φόρτιση

Η μπαταρία θα παραδοθεί ξεχωριστά