60 48 36 24 12 0 180 157.5 135 112.5 90 67.5 45 22.5 0 Λεπτά Φόρτωση σε A 0 Κύκλος χρήσης
DutyCycle