60 48 36 24 12 0 50 43.8 37.5 31.3 25 18.8 12.5 6.3 0 minutách Zátěž v A 0 Zátěžový profil
DutyCycle