Abacus IEEE 5.0.0.240 IEEE Std 1115
Projekt: Abacus IEEE
Referentni broj:
Kompanija:
Datum: 2014-02-13 Dimenzionirano od strane: PiSoftware (DemoUser) 4.12.5.45
Validno od 2014-01-06 - 2014-12-31

Predložena baterija
Proizvođač ćelije: HBL Tip ćelije: Lead-X Nominalni kapacitet: 100 Ah

Ambijent
Faktor starenja: 1 Dizajnirana margina: 1 Zahtjevana margina: 1
Faktor stanja napunjenosti: 1
Nominalna temperatura: 20 °C
Najniža 20 °C, Najviša 20 °C)
Korišteni format ploča: 2 Broj nizova: 1

Naponi
Maksimalni napon sistema: 240 V Minimalni napon sistema: 180 V Prosječni napon sistema: 180 V Maksimalni pad napona: 0 V
Napon punjenja ćelije: 2,25 V Krajnji napon ćelije: 1,76 V Korištena kriva: 1,76 V

Radni ciklus baterije
Period Opterećenje u
A
Trajanje Minute
100 0:00:05:00 5
50 0:00:45:00 45
70 0:00:04:00 4
Ukupni profil opterećenja 0:00:54:00 54
Nasumična sekcija 0:00:00:00 0
54 43,2 32,4 21,6 10,8 0 100 87,5 75 62,5 50 37,5 25 12,5 0 Minute Opterećenje u A 0 Radni ciklus baterije
Izračunata kapacitivnost: 78,57 Ah
Preporučena baterija: 1 X
17 X LX-12 100 FT
Nominalni kapacitet: 100 Ah

Podaci o bateriji
Ukupni broj blokova (Broj blokova X Broj nizova) 17
Dimenzije bloka (D X Š X V) u mm 510 X 110 X 240
Broj jedinica za pakiranje (1150 mm X 750 mm svaka) 2
Ukupno / Težina bloka u kg 544 / 32
Ukupno / Težina elektrolita bloka u kg 0 / 0
Ukupno / Zapremina elektrolita bloka u ltr. 0 / 0
Interval dopunjavanja u godinama > 0
Unutrašnja otpornost u mOhm/Jedinica 0
Struja kratkog spoja A 0

Dodatne informacije
Broj kontejnera elektrolita( 26,4 litri svaki) 0
Broj paleta elektrolita( 6 svaki) 0
Korišteni standard
Dizajn pozitivne elektrode
Materijal pozitivne elektrode
Dizajn negativne elektrode
Materijal negativne elektrode
Tip elektrolita
Materijal spremnika
Izdržlkivost u ciklusima 0

Ventilacija
Potrebni protok zraka u m³/h (Stanje održavanja / Pojačano punjenje) 0 / 0
AquaGen: Potrebni protok zraka u m³/h (Stanje održavanja / Pojačano punjenje) 0 / 0
Presjek otvora za ventilaciju (ulazni i izlazni) u cm² (Stanje održavanja / Pojačano punjenje) 0 / 0
AquaGen: Presjek otvora za ventilaciju (ulazni i izlazni) u cm² (Stanje održavanja / Pojačano punjenje) 0 / 0

Ovo dimenzionisanje služi samo kao informacija. Molimo potražite odobrenje od proivođača.